درباره من

an image

سیستم یکپارچه ارایه اطلاعات و داده های پرواز

همگام با پيدايش و توسعه فناوری های نوين اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دهه اخير و تحول ملل توسعه يافته و در حال توسعه به سوی جوامع اطلاعاتی، اشتياق برای استفاده از اين فناوری ها در تمامی امور به شدت رو به رشد مي باشد.

امروزه با پيشرفت استفاده از کامپيوتر و ابزار جانبی آن در امر اجرا و مديريت، توان سازمانها جهت ارائه سرويس بهتر با بکارگيری آنها افزايش يافته است.

از طرفی اين سيستم ها با به کارگيری ابزار شبکه و اينترنت توانسته اند در يکپارچه سازی سيستم هاي گسترده نقش موثری ايفا نمايند. در اين ميان نقش سيستم هايی که بتواند از ابزار فوق الذکر استفاده دو سويه داشته باشند بسيار پر رنگ می نمايد.

 

در طراحی نرم افزارها و اپلیکیشن ها تلاش شده است تا حد امکان کلیه نقاط ضعف و مشکل ساز موجود در سیستم صنعت هوانوردی ایران و شرکت های هواپیمایی موجود در حال حاضر، به شکلی کاملا کلاسه بندی و تعریف شده مرتفع گردد تا استفاده کنندگان هرچه بیشتر به قدرت نهفته در طراحی سیستماتیک آن واقف شوند.
همچنین در طراحی این نرم افزارها، خروجی نمونه های خارجی نیز در نظر گرفته شده و همواره نیم نگاهی به نقاط قوت و ضعف آنها بوده است.

0
; ;